• Aleksandra

Još fotografija sa puta u Engleskoj!

Pogledajte još naših fotografija na stranici Aktivnosti. Tu su fotografije sa Ocem Goranom u crkvi Sveti Sava u Londonu.

0 views

Predsednik: Dr Sabina Halupka-Rešetar

Adresa: 

Udruženje za Vilijamsov sindrom,

Mičurinova 54/10,

21000 Novi Sad, Srbija

email: halupka.resetar@gmail.com

udruzenjevilijams@gmail.com

Website:

By Anastasia Lewis,

Alex Perovic, Anna Randall