Konferencija Evropske federacije udruženja za WS (FEWS): OSLO, Norveška: 19-20 oktobar. Putovale su Jovana, Jankova sestra, i Aleksandra, ispred Udruženja.

Sastanak FEWS-a održao se u glavnom gradu Norveške. Jovanino putovanje su platili od strane FEWS-a. Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih evropskih udruženja za WS (predstavnici su uglavnom roditelji ili braća i sestre osoba sa WS). Ukoliko imate bilo kakvih pitanja za članove FEWS-a ili njihovog predsednika, Jona Lovella, pošaljite poruku Aleksandri ili Jovani na email udruženja. 

Predsednik: Dr Sabina Halupka-Rešetar

Adresa: 

Udruženje za Vilijamsov sindrom,

Mičurinova 54/10,

21000 Novi Sad, Srbija

email: halupka.resetar@gmail.com

udruzenjevilijams@gmail.com

Website:

By Anastasia Lewis,

Alex Perovic, Anna Randall