top of page

Konferencija Evropske federacije udruženja za WS (FEWS): OSLO, Norveška: 19-20 oktobar. Putovale su Jovana, Jankova sestra, i Aleksandra, ispred Udruženja.

Sastanak FEWS-a održao se u glavnom gradu Norveške. Jovanino putovanje su platili od strane FEWS-a. Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih evropskih udruženja za WS (predstavnici su uglavnom roditelji ili braća i sestre osoba sa WS). Ukoliko imate bilo kakvih pitanja za članove FEWS-a ili njihovog predsednika, Jona Lovella, pošaljite poruku Aleksandri ili Jovani na email udruženja. 

Oslo, FEWS sastanak - Jovana Aleksandra.
lecture room frambu.jpeg
OUTSIDE FRAMBU.jpeg
bottom of page