Kalemegdan, juli 2018. Padala je kisa pa smo sedeli u kaficu blizu Cvijete Zuzoric... Na slikama su Ivana, Ivona, Ivonin tata, Dusica, Aleksandra, Lenka, Jelena

Predsednik: Dr Sabina Halupka-Rešetar

Adresa: 

Udruženje za Vilijamsov sindrom,

Mičurinova 54/10,

21000 Novi Sad, Srbija

email: halupka.resetar@gmail.com

udruzenjevilijams@gmail.com

Website:

By Anastasia Lewis,

Alex Perovic, Anna Randall