Kontakt

Telefon

Adresa

Udruženje za Vilijamsov sindrom, Mičurinova 54/10, 21000 Novi Sad

Srbija

Predsednik: Dr Sabina Halupka-Rešetar

Adresa: 

Udruženje za Vilijamsov sindrom,

Mičurinova 54/10,

21000 Novi Sad, Srbija

email: halupka.resetar@gmail.com

udruzenjevilijams@gmail.com

Website:

By Anastasia Lewis,

Alex Perovic, Anna Randall