top of page

Prvi međunarodni seminar o Vilijamsovom sindromu u Novom Sadu, održao se 20. oktobra 2019 u SOŠO "Dr Milan Petrović. U našoj publici bili su radnici u oblasti zdravstva i obrazovanja: lekari, logopedi, defektolozi, nastavnici, kao i porodice osoba sa VS iz Srbije, Bosne, Crne Gore i Hrvatske.

The first international seminar on Williams syndrome in the Balkans took place in Novi Sad, on 20 October 2019. We welcomed medical professionals, speech therapists, SEN teachers, as well as families of children and adults with WS from Serbia, Bosnia, Montenegro and Croatia.

Kliknite ovde za program konferencije

Click here for conference programme

Udruženje za Vilijamsov sindrom organizovalo je akreditovan jednodnevni međunarodni seminar pod naslovom „Introducing Williams syndrome to health practitioners” 20. oktobra 2019. godine u SOŠO „Milan Petrović“ u Novom Sadu. Predavači iz Velike Britanije, Irske, Mađarske, Češke, Hrvatske i Srbije su govorili na teme vezane za retke bolesti, zdravlje, edukaciju i jezičke i kognitivne sposobnosti dece i odraslih sa Vilijamsovim sindromom. Ciljna grupa seminara bili su lekari (pedijatri, kardiolozi, genetičari, neurolozi, endokrinolozi), biohemičari, psiholozi, defektolozi, logopedi, radni terapeuti.

Ciljevi edukacije su bili:

1.     da se stručnjacima iz oblasti zdravstva i rehabilitacije pruže osnovne informacije o zdravstvenom, kognitivnom i psihološkom profilu dece i odraslih sa Vilijamsovim sindromom (VS)

2.     da se evropski naučnici i istraživači koji se bave Vilijamsovim sindromom povežu sa stručnjacima iz oblasti zdravstva u Srbiji

3.     da se uspostavi saradnja između stručne zajednice u oblasti obrazovanja i zdravstva, što je od ključnog značaja za podizanje svesti o ovoj retkoj bolesti među zdravstvenim radnicima u Srbiji

4.     da se podiže svest šire javnosti o Vilijamsovom sindromu, čime bi se poboljšao kvalitet života osoba sa VS

5.     da se omogući rana dijagnoza VS i ranija intervencija, što je od ključnog značaja za očuvanje zdravlja osoba sa VS i sprečavanje njihove prerane smrti 

 

Zdravstveni savet Srbije je akreditovao seminar pod evidencionim brojem А-1-2195/19 i dodelio učesnicima 5 poena.

 

Od srca zahvaljujemo lokalnim donatorima koji su podržali organizaciju seminara: Vrtić "Zemlja čuda" Novi Sad, Špajz Salaša 137, Održavanje i usluge d.o.o. Novi Sad, Coca-Cola Novi Sad, restoran Nacionalna Klasa Novi Sad, Pizzeria Popaj Novi Sad, PiN Computers doo Novi Sad, Edukativni centar "The World".

Zahvaljujemo Rotary klubu Ulcinj, Crna Gora, za pomoć pri putnim troškovima naših članova iz Crne Gore i Katedri za Lingvistiku, University College London, za pomoć pri putnim troškovima naših članova iz Bosne. 

bottom of page