Popunite odgovarajuću pristupnicu i pošaljite nam je poštom ili emailom

Osoba sa VS, roditelj osobe sa VS ili drugi član porodice osobe sa VS

Volonter: student ili stručno lice iz oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke kao i iz nevladinih organizacija

Predsednik: Dr Sabina Halupka-Rešetar

Adresa: 

Udruženje za Vilijamsov sindrom,

Mičurinova 54/10,

21000 Novi Sad, Srbija

email: halupka.resetar@gmail.com

udruzenjevilijams@gmail.com

Website:

By Anastasia Lewis,

Alex Perovic, Anna Randall