Kako se prepoznaje?

Kod većine osoba sa VS prisutne su intelektualne teškoće u rasponu od lake do umerene pa i teže. U svim uzrastima karakteristične su dismorfične crte: pune usne, široko čelo, kratak i prćast nos, antevertirane nozdrve, udubljen koren nosa, mala vilica, visok filtrum, malokluzija, strabizam. Kod dece su vidljivi epikantalni nabori oko očiju, puni obrazi, sitni razdvojeni zubi, a u starijem dobu visok vrat i izduženo lice. Dubok i hrapav glas je karakterističan za mnoge osobe sa VS.

Predsednik: Dr Sabina Halupka-Rešetar

Adresa: 

Udruženje za Vilijamsov sindrom,

Mičurinova 54/10,

21000 Novi Sad, Srbija

email: halupka.resetar@gmail.com

udruzenjevilijams@gmail.com

Website:

By Anastasia Lewis,

Alex Perovic, Anna Randall