top of page

Karakteristike

Kod većine osoba sa VS, prisutne su teškoće u učenju i intelektualnom razvoju, posebno u oblasti vizuospacijalnih sposobnosti, te grube i fine motorike. Problemi sa orijentacijom u prostoru i vremenu, procenom udaljenosti predmeta, te opažanjem dubine prostora mogu otežati i jednostavne zadatke kao što su penjanje stepenicama ili prelazak ulice. Hiperaktivnost i otežana koncentracija su posebno prisutni kod dece. Iako u mlađem dobu znaju biti preosetljivi na jak zvuk (tzv. hiperakuzija), skoro sva deca i odrasli sa VS obožavaju muziku i uživaju u pevanju.  

Uprkos inicijalnom kašnjenju jezičkih sposobnosti, osobe sa VS imaju prilično razvijenu komunikaciju. Zbog svoje pričljivosti i relativno fluentnog izražavanja, mogu odati utisak da je njihovo razumevanje jezika na višem nivou nego što zaista jeste, ali često nisu u stanju da se fokusiraju na konverzaciju i da daju relevantan odgovor na pitanja.

I deca i odrasli sa VS su izuzetno druželjubivi, bez socijalnih inhibicija, te često pokazuju preterano poverenje prema ljudima u okruženju, kako poznatim tako i nepoznatim. Anksioznost može biti prisutna u različitim uzrastima, kao i opsesivna interesovanja za određene aktivnosti ili osobe.

bottom of page